Бесплатные Рефераты >>> Информатика, Программирование   

 

Волоконно-оптическая система передачи

 

1.Загальні відносини.

1.1 Шифр і назва нормативної дисципліни

Системи техничної експлуатації засобів зв’язку:

Волоконно-оптичні лінії зв’язку

1.2 Загальна характеристика дисципліни.

Дисципліна “Системи технічної експлуатації засобів зв’язку:
Волоконно-оптичні лінії зв’язку” (СТЕ 33:DJKC) спираючись на курси «Вища математика» забезпечуэ студентыв знаннями, необхідними майбутнім спеціалістам- економістам для роботи з лініями зв’язку.

1.3 Обсяг викладення: лекцій

36 год. практичних занять 18 год.

Лабораторних занять 18 год.

Самостійна робота над комплексним завданням 36 год.

Таблиця-1
|Шифр | |Шифр рівня |
|Уміння |Зміст уміння |сформованості |
| | |уміння |
| |Фундаментальні уміння | |
|ФУ-1 |Вміння класифувати направляючи системи |Р |
|ФУ-2 |Вміння розраховувати основні параметри |Р |
| |лінії передачі | |
| |Предметно-видові уміння | |
|ПВУ-1 |Вміння розраховувати основні параметри |А |
| |кабелів і проаналізувати їх придатність | |
| |Загально-функціональні уміння | |
|ЗФУ-1 |Знання причинно-наслідкових зв’язків |Т |
| |об’єктів в інших спорудах зв’язку та уміння| |
| |їх використання для найбільш ефективного | |
| |функціонування системи в цілому | |
| |Виовувальні уміння. | |
|ВУ-1 |Уміння користуватися довідковою та |А |
| |науково-техничною літературою. |А |
|ВУ-2 |Знання термінології лінійних споруд, уміння| |
| |пояснення явшу, характеристик, місце в | |
| |данній дисципліні. | |

3. Програма з навчальної дисципліни.

1. В процесі вивчення дисципліни СТЕЗЗ ВОЛЗ розглядається такий теоретичний матеріал:

3.1.1 Вступ

Історія створення ліній електрозв’язку. Види ліній зв’язку.
Системи багатоканальної передачі по лініям зв’язку. Принципи організації міжміського зв’язку по кабельним лініям. Основні вимоги до лінії зв’язку.

Напрямки розвитку кабельної техніки ФУ-1, ВУ-2.

2. Побудова мереж зв’язку. Принципи побудови. Магістральна і внутрішньо зонова мережи. Місцева телефонна мережа. Елементи мережи електрозв’язку: абонентськы термынали, вузли зв’язку, напрямляючі системи, системи передачі, системи керування мережею.

Головні структури мережі: повнозв’язана, древовидна, кільцева, сітчата, радіальна, радіально-вузлова, лінійна. Єдина національна система зв’язку України. Відомості про первину та вторину системи електро зв’язку. Ієрархія первинної мережі.

Мережа абонентськіх ліній. ФУ-1, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2

3. Конструкції кабелів зв’язку, класифікація кабелів зв”язку.

Загальна конструкція кабеля зв’язку. Елементи кабелів зв’язку: матеріали, конструкція, характеристикі. Провідникі, ізоляція, типи скручеши, очередець, захисні оболонки, захисні бронепокриття. Марки кабелів

ФУ-1, ЗФУ-1, ВУ-1.

4. Повітряні і хвильоводні лінії зв’язку.

Позитивні та негативні якості, складові повітряних ліній зв’язку: проволока, арматура. Матеріали, конструкція, характеристика.

Профілі повітряних ліній зв’язку.

Хвильоводи. Призначення, конструкція. Принцип передачі сигналів.

Особливості хвильоводів круглої форми поперекового перерізу. Боротьба з паразитними хвилями. Позитивні та негативні якості.
Місце застхування в системах зв’язку. Порівнення різних направляючих систем і перспективи їх розвитку.

ВУ-1, ФУ-1, ЗФУ-1, ВУ-2

5. Електродинаміка направляючих систем.

Електромагнітне поле. Властивості матеріалів та їх електричні характеристикі. Рівняння Максвела. Режими передачі по направляючим системам. Електромагнітні процеси в проводніках та діелектриках. Класи хвиль, що розповиджуються в направляючих системах.

Принцип розрахунку направляючих систем.

ФУ-2, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2

6. Теорія передачі по лініям зв’язку. Еквівалентна схема відрізка ланцюга лінії зв’язку. Рівняння однородного ланцюга Електричні параметри ланцюга: хвильовий опір, коефіцієнт розновподження, коефіцієнт затухання, коефіцієнт фази. Одиниці виміру затухання: децібел та непер. Залежність параметрів передачі від частоти і довжини.

ФУ-2, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2

7. Первинні та вторинні параметри передачі ланцюгів ліній зв’язку.

Процеси, які виникають при розповсюдженні електромагнітних хвиль в ланцюгах ліній зв’язку. Активний опір, індуктивність, ємкість, проводність, ізоляції ланцюга лінії зв’язку. Фізична суть параметрів. Залежність первинних параметрів від частоти.Поняття про приватне та робоче затухання ланцюга лінії зв’язку.

Коефіцієнт видбиття.

ФУ-2, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2

8. Взаємний вплив між ланцюгами кабеля зв’язку.

Причини, що створюють взаємній вплив між ланцюгами зв’язку.

Магнітний вплив, електричний вплив.

Еквівалентна схема електромагнітного впливу між ланцюгами. Поняття про перехідне затухання. Перехідні затухання на ближньому, дальньоиу кінцях та захищеність ланцюгів від взаємного впливу.

Залежність перехідних затухань від частоти та довжини впливового ланцюга, та ланцюга, що підкорен впливу. Особливості переходу енергії на ближній та дальній кінці.

ФУ-1, ФУ-2, ПФУ-1, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2

9. Міри по зменшенню взаємного впливу між ланцюгами ліній зв’язку.

Схрещування проводів, скручення струмопровідних жил, симетрування кабелів зв’язку.Захист від зовнішніх впливів і корозії. Види зовнішніх впливів. Норми на небезпечний та заважаючий вплив. Міри захисту від атмосферної електрики, ліній електропередачі, радіостанцій. Принцип дії блискавководів, розрядників і запобіжників.

ФУ-1, ФУ-2, ФУ-3, ВУ-1, ВУ-2

10. Історія розвитку волоконно-оптичних ліній зв’язку.

Позитивні та негативні якості волоконно-оптичнихсистем передачі.

Основні ореділення. Устрій оптичних волокон. Умови розповсюдження оптичних променів. Ступеневі і градієнтні оптичні волокна.

Конструкція оптичного кабеля.

ФУ-1, ВУ-

2, ЗФУ-1

3.1.11 Втрати і дисперсія в оптичному кабелі.

Причини, що приводять до втрат енергії оптичних сигналів при розповсюдженні по оптичному волокні. Власні та додаткові втрати.

Коефіцієнт затухання. Релеєвське розсіяння, втрати в матеріалі, втрати за рахунок інфрачервоного випромінювання, втрати за іонах групи ОН.

Мікро і макрозгину , спиральність укладання оптичних волокон в осередець кабеля. Формули розрахунку складових втрат.

Причини появи дисперсії в оптичному волокні. Модова, матеріальна та хвильоводна дисперсії. Порівняння ступеневих і градіентних , оргомодових і багатомодових оптичних волокон.

ФУ-2, ПДУ-1, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2.

12. Основні параметри волоконно-оптичних систем передачі.

Функціональна схема волоконно-оптичної системи передачі. Основні компоненти

ВОСП: передавальні та приймальні оптикоелектрічні модулі, роз’ємні оптичні з’єднання нероз’ємні оптичні з’єднання, лінійний регенератор.

Енергетичний потенціал, довгина регенераційної дільниці. Діаграма енергетичного потенціалу. Побудова ВОСП за допомогою оптичних підсилювачів.

ФУ-

2, ПДУ-1, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2

13. Розповсюдження оптичних сигналів в оптичному волокні , особливості

розповсюдженя оптичних променів в ступеневому та градієнтному оптичному волокні. Направлені, оболонкові витікаючи промені.

Довжина встановлення рівновагового стану мод. Ефект Гаоса-Хепхена.

ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2

3.1.14 Апізотропні середовища і компоненти ВОСП.

Явище апізотропії і його використання для побудови компанентів

ВОСП: поляроїди, призми, подільники проміней, фазообертачі, відгалутувачі.

ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2

3.1.15 Джерела оптичного випромінювання.

Використання ефекту випромінювання світла при протіканні електричного струму скрізь напівпроводники. Світловипромінюючи діоди, суперлюмінісцентні діоди, лазерні діоди, основні характеристики.

Передавальні опто-електронні модулі; склад, призначення, основні параметри, крітерії вибору.

ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2

3.1.16 Приймачі оптичного випромінювання.

Принцип дії напівпровідникових приймачів оптичного випромінювання. Основні характеристики фотоприймачів. p-i-n та лавинний фотодіоди.

Приймальні оптикоелектронні модулі. Склад, види, основні характеристики.

ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2
17. Проектування лінійних споруд зв’язку.

Завдання на проектування. Технічний проект. Робочі креслення.

Вибір типу лінії, вибір траси, розміщення підсилюючих пунктів.

Особливості побудови місцевих телефонних мереж. Вибір місця розміщення районної телефонної станції. Проектування магістральної кабельної мережі і каналізації МТМ.

Техніко-економічні обгрунтування проекту.

ПФУ-1, ВУ-1, ВУ-2
18. Будівництво і експлуатація лінійних споруд. Органіщзація будівництва.

Прокладання підземного кабеля. Прокладання кабеля в кабельної каналізації.

Монтаж кабелів зв’язку. Устрій вводу кабельних ліній до станції.

Організація експлуатаційного обслуговування ліній зв’язку.

Технічне утримання лінійних споруд. Охорона кабельних ліній зв’язку. Ремонт і реконструкція. Електричні виміри.

ПФУ-1, ВУ-1, ВУ-2

3.2 Приблизний перелік практичних занять.

3.2.1 Принципи організації міжміського зв’язку.

2. Конструкції кабелів зв’язку.

3. Параметри передачі електричних кабелів.

4. Параметри впливу між ланцюгами лінії передачі.

5. Методи зменшення взаємного впливу в кабельних лініях.

6. Функціональна схема ВОСП і конструкції оптичних кабелів.

7. Розрахунки затухання оптичного кабеля.

8. Розрахунки дисперсії оптичного кабеля.

9. Розрахунки довжини регенераційної дільниці.

3.3 Приблизний перелік лабораторних робіт.

1. Виміри параметрів кабелів зв’язку на сталому струмі.

2. Дослідження вхідного та волнового опорів ланцюгів зв’язку.

3. Дослідження частотної характеристики затухання кабелів зв’язку.

4. Дослідження частотної характеристики перехідного затухання між ланцюгами кабелів зв’язку.

5. Дослідження повітряних ліній зв’язку імпульсним методом.

6. Дослідження впливу ліній електропередачі на кабелі зв’язку.

7. Дослідження впливу коррозії на кабелі зв’язку та їх захист.

8. Симетрування низкочастотних кабелів зв’язку.

9. Симетрування високочастотнох кабелів зв’язку.

3.4 Приблизна тематика комплексних завдань.

1. Розрахунок первинних та вторинних параметрів кабелів зв’язку.

2. Проект волоконно-оптичної системи передачі на з’єднальній лінії

Між двома районними АТС.

3.5 Приблизний розподіл годин дисципліни.


|№ |Тематика |Число годин |
| | |Лекції|Практич|Лаб. |
| | | |ні |Раб |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|1 |3.1.1 Вступ |2 |2 | |
| |Історія створення ліній електрозв’язку. | | | |
| |Види ліній зв’язку. Системи | | | |
| |Багатоканальної передачі по лініям зв’язку. | | | |
| |Принципи організації міжміського зв’язку | | | |
| |Вимоги до ліній зв’язку. Напрямки розвитку. | | | |
|2 |Побудова мереж зв’язку. Елементи мережи |2 | | |
| |електрозв’язку: абонентськы термінали, вузли | | | |
| |зв’язку, напрямляючі системи, системи передачі, | | | |
| |системи керування мережею. Головні структури мережі.| | | |
| |Єдина національна система зв’язку України. Первина | | | |
| |та вторина системи електро зв’язку. Побудова | | | |
| |міжміської та міської мереж. Мережа абонентськіх | | | |
| |ліній. Мережа абонентськіх ліній. | | | |
| |Конструкції кабелів зв’язку, класифікація кабелів | | | |
| |зв”язку. Загальна конструкція кабеля зв’язку. | | | |
|3 |Елементи кабелів зв’язку: матеріали, конструкція, |2 |2 |2 |
| |характеристикі. Провідникі, ізоляція, типи скручеши,| | | |
| |очередець, захисні оболонки, захисні бронепокриття. | | | |
| |Марки кабелів | | | |
| | | | | |
| |3.1.4 Повітряні і хвильоводні лінії зв’язку. | | | |
| |Позитивні та негативні якості, складові повітряних | | | |
| |ліній зв’язку: проволока, арматура. Матеріали, | | | |
|4 |конструкція, характеристика. Профілі повітряних |2 |8 |2 |
| |ліній зв’язку. | | | |
| |Хвильоводи. Призначення, конструкція. Принцип | | | |
| |передачі сигналів. | | | |
| |Особливості хвильоводів круглої форми | | | |
| |поперекового перерізу. Боротьба з | | | |
| |паразитними хвилями. Позитивні та | | | |
| |негативні якості. Місце застхування в | | | |
| |системах зв’язку. Порівнення різних | | | |
| |направляючих систем і перспективи їх | | | |
| |розвитку. | | | |
| | | | | |
| |3.1.5 Електродинаміка направляючих систем. | | | |
| |Електромагнітне поле. Властивості | | | |
| |матеріалів та їх електричні характеристикі. |2 | | |
| |Рівняння Максвела. Режими передачі по | | | |
|5 |направляючим системам. Електромагнітні | | | |
| |процеси в проводніках та діелектриках. | | | |
| |Класи хвиль, що розповиджуються в | | | |
| |направляючих системах. Принцип | | | |
| |розрахунку направляючих систем. | | | |
| | | | | |
| |Теорія передачі по лініям зв’язку. | | | |
| |Эквівалентна схема відрізка ланцюга лінії |2 | |2 |
| |зв’язку. Рівняння однородного ланцюга | | | |
| |Електричні параметри ланцюга: хвильовий | | | |
|6 |опір, коефіцієнт розновподження, | | | |
| |коефіцієнт затухання, коефіцієнт фази. | | | |
| |Одиниці виміру затухання: децібел та | | | |
| |непер. Залежність параметрів передачі від | | | |
| |частоти і довжини. | | | |
| | | | | |
| |Первинні та вторинні параметри передачі ланцюгів |2 |2 |2 |
| |ліній зв’язку. Процеси, які виникають при | | | |
| |розповсюдженні електромагнітних хвиль в ланцюгах | | | |
| |ліній зв’язку. Активний опір, індуктивність, | | | |
|7 |ємкість, проводність, ізоляції ланцюга лінії | | | |
| |зв’язку. Фізична суть параметрів. Залежність | | | |
| |первинних параметрів від частоти.Поняття про | | | |
| |приватне та робоче затухання ланцюга лінії зв’язку. | | | |
| |Коефіцієнт видбиття. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |Взаємний вплив між ланцюгами кабеля | | | |
| |зв’язку.Причини, що створюють взаємній | | | |
| |вплив між ланцюгами зв’язку. Магнітний |2 |2 |2 |
| |вплив, електричний вплив. Еквівалентна | | | |
| |схема електромагнітного впливу між | | | |
| |ланцюгами. Поняття про перехідне | | | |
|8 |затухання. Перехідні затухання на | | | |
| |ближньому, дальньоиу кінцях та захищеність | | | |
| |ланцюгів від взаємного впливу. Залежність | | | |
| |перехідних затухань від частоти та довжини | | | |
| |впливового ланцюга, та ланцюга, що | | | |
| |підкорен впливу. Особливості переходу | | | |
| |енергії на ближній та дальній кінці. | | | |
| | | | | |
| |Міри по зменшенню взаємного впливу між ланцюгами | | | |
| |ліній зв’язку.Схрещування проводів, скручення |2 | |8 |
| |струмопровідних жил, симетрування кабелів | | | |
| |зв’язку.Захист від зовнішніх впливів і корозії. Види| | | |
| |зовнішніх впливів. Норми на небезпечний та | | | |
| |заважаючий вплив. Міри захисту від атмосферної | | | |
|9 |електрики, ліній електропередачі, радіостанцій. | | | |
| |Принцип дії блискавководів, розрядників і | | | |
| |запобіжників. | | | |
| |Волоконно-оптичних лінії зв’язку. | | | |
| |Позитивні та негативні якості волоконно- | | | |
| |оптичнихсистем передачі. Основні |2 |2 | |
| |опреділення. Устрій оптичних волокон. | | | |
| |Умови розповсюдження оптичних променів. | | | |
| |Ступеневі і градієнтні оптичні | | | |
| |волокна.Конструкція оптичного кабеля. | | | |
|10 | | | | |
| |Втрати і дисперсія в оптичному кабелі. | | | |
| |Причини, що приводять до втрат енергії |2 |4 | |
| |оптичних сигналів при розповсюдженні по | | | |
| |оптичному волокні. Власні та додаткові | | | |
| |втрати. Коефіцієнт затухання. Релеєвське | | | |
| |розсіяння, втрати в матеріалі, втрати за | | | |
| |рахунок інфрачервоного випромінювання, | | | |
|11 |втрати за іонах групи ОН. | | | |
| |Мікро і макрозгину , спиральність укладання оптичних| | | |
| |волокон в осередець кабеля. Формули розрахунку | | | |
| |складових втрат. | | | |
| |Причини появи дисперсії в оптичному волокні. Модова,| | | |
| |матеріальна та хвильоводна дисперсії. Порівняння | | | |
| |ступеневих і градіентних , оргомодових і | | | |
| |багатомодових оптичних волокон. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |3.1.12.Основні параметри волоконно-оптичних систем | | | |
| |передачі. Функціональна схема волоконно-оптичної | | | |
| |системи передачі. Основні компоненти ВОСП: |2 |4 | |
| |передавальні та приймальні оптикоелектрічні модулі, | | | |
| |роз’ємні оптичні з’єднання нероз’ємні оптичні | | | |
| |з’єднання, лінійний регенератор. Енергетичний | | | |
| |потенціал, довгина регенераційної дільниці. Діаграма| | | |
| |енергетичного потенціалу. Побудова ВОСП за допомогою| | | |
|12 |оптичних підсилювачів. | | | |
| | | | | |
| |3.1.13 Розповсюдження оптичних сигналів в оптичному | | | |
| |волокні , особливості розповсюдженя оптичних | | | |
| |променів в ступеневому та градієнтному оптичному | | | |
| |волокні. Направлені, оболонкові витікаючи промені. | | | |
| |Довжина встановлення рівновагового стану мод. Ефект |1 | | |
| |Гаоса-Хепхена. | | | |
| | | | | |
| |3.1.14 Апізотропні середовища і компоненти ВОСП. | | | |
| |Явище апізотропії і його використання для побудови | | | |
| |компанентів ВОСП: поляроїди, призми, подільники | | | |
|13 |проміней, фазообертачі, відгалутувачі. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |Джерела оптичного випромінювання. |1 | | |
| |Використання ефекту випромінювання світла при | | | |
| |протіканні електричного струму скрізь | | | |
| |напівпроводники. Світловипромінюючи діоди, | | | |
| |суперлюмінісцентні діоди, лазерні діоди, основні | | | |
| |характеристики. | | | |
|14 |Передавальні опто-електронні модулі; склад, | | | |
| |призначення, основні параметри, крітерії вибору. | | | |
| | |1 | | |
| |3.1.16 Приймачі оптичного випромінювання. | | | |
| |Принцип дії напівпровідникових приймачів оптичного | | | |
| |випромінювання. Основні характеристики | | | |
| |фотоприймачів. p-i-n та лавинний фотодіоди. | | | |
| |Приймальні оптикоелектронні модулі. Склад, види, | | | |
|15 |основні характеристики. | | | |
| | | | | |
| |3.1.17 Проектування лінійних споруд зв’язку. | | | |
| |Завдання на проектування. Технічний проект. Робочі | | | |
| |креслення. Вибір типу лінії, вибір траси, розміщення| | | |
| |підсилюючих пунктів. Особливості побудови місцевих |1 | | |
| |телефонних мереж. Вибір місця розміщення районної | | | |
| |телефонної станції. Проектування магістральної | | | |
| |кабельної мережі і каналізації МТМ. | | | |
| |Техніко-економічні обгрунтування проекту. | | | |
| | | | | |
|16 | | | | |
| |3.1.18 Будівництво і експлуатація лінійних споруд. |4 | | |
| |Органіщзація будівництва. Прокладання підземного | | | |
| |кабеля. Прокладання кабеля в кабельної каналізації. | | | |
| |Монтаж кабелів зв’язку. Устрій вводу кабельних ліній| | | |
| |до станції. | | | |
| |Організація експлуатаційного обслуговування ліній | | | |
| |зв’язку. Технічне утримання лінійних споруд. Охорона| | | |
|17 |кабельних ліній зв’язку. Ремонт і реконструкція. | | | |
| |Електричні виміри. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|18 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Список літератури.

3.6.1 Гродиль И.И., Верник С.М. Линии связи. – М. Радио и связь, 1988

3.6.2 Корнейчук В.И. Макаров Т.В. Панфилов И.П. Оптические системі передачи. К.:Техника, 1994.

4.Структурований зміст навчальної дисципліни.

|Дисц.,яка|Структур.е| |Дисципліна|
|забесп.,ї|лементів |Навчальні елементи, їх шифр |, яка |
|ї шифр |прогр.дисц| |забеспечує|
| |ипліни | |її шифр |
|1 |2 |3 |4 |
| |Вступ |В1.Історія створення ліній електрозв’язку. | |
| | |В2.Види ліній зв’язку. | |
| | |В3.Системи багатоканальної передачі по лініям | |
| | |зв’язку. | |
| | |В4.Принципи організації міжміського зв’язку | |
| | |В5.Вимоги до ліній зв’язку. | |
| | |В6.Напрямки розвитку. | |
| | | | |
| |Побудова |П1.Елементи мережи електрозв’язку: | |
| |мереж |П2.Головні структури мережі. | |
| |зв’язку. |П3.Єдина національна система зв’язку України. | |
| | |П4.Первина та вторина системи електро зв’язку. | |
| | |П5.Побудова міжміської та міської мереж. | |
| | |П6.Мережа абонентськіх ліній. | |
| | | | |
| |Конструкці|К1.Класифікація кабелів зв”язку. | |
| |ї кабелів |К2.Загальна конструкція кабеля зв’язку. | |
| |зв’язку. |К3.Марки кабелів зв’язку | |
| | | | |
| |Повітряні | | |
| | |П1.Складові повітряних ліній зв’язку. | |
| |І |П2.Профілі повітряних ліній зв’язку. | |
| |хвильово-д|П3.Позитивні та негативні якості ліній зв’язку.| |
| |ні лінії | | |
| |зв’язку. |П4.Хвильоводи. Конструкції. | |
| | |П5.Особливості хвильоводів круглої форми | |
| | |поперекового перерізу. | |
| | |П6.Місце застхування в системах зв’язку. | |
| | |П7.Порівнення різних направляючих систем і | |
| | |перспективи їх розвитку. | |
| |Електро | | |
| |динаміка |Е1.Електромагнітне поле. Електричні | |
|Основи |направляюч|характеристикі матеріалів. | |
|електроте|их систем.|Е2. Рівняння Максвела. | |
|хніки і | |Е3.Режими передачі по направляючим системам. | |
|електроні| |Е4.Електромагнітні процеси в проводніках та | |
|ки | |діелектриках. | |
| | |Е5.Класи хвиль, що розповиджуються в | |
| | |направляючих системах. | |
| | |Е6.Принцип розрахунку направляючих систем. | |
|Основи |Теорія | | |
|електроте|передачі |Т1.Еквівалентна схема відрізка ланцюга лінії | |
|хніки і |по лініям |зв’язку. | |
|електроні|зв’язку. |Т2. Рівняння однородного ланцюга. | |
|ки | |Т3.Електричні параметри ланцюга: хвильовий | |
| | |опір, коефіцієнт розновподження, коефіцієнт | |
| | |затухання, коефіцієнт фази. | |
| | |Т4.Одиниці виміру затухання: децібел та непер. | |
| | |Т5.Залежність параметрів передачі від частоти. | |
|Основи |Первинні | | |
|електроте|та | | |
|хніки і |вторинні |П1.Процеси, які виникають при розповсюдженні | |
|електроні|параметр |електромагнітних хвиль в ланцюгах ліній | |
|ки |передачі |зв’язку. П2.Активний опір, індуктивність, | |
| |ланцюгів |ємкість, проводність, ізоляції ланцюгів. | |
| |ліній |П3.Залежність первинних параметрів від довжини | |
| |зв’язку. |і частоти. | |
| | |П4.Власне і робоче затухання ланцюгів лінії | |
| | |зв’язку. | |
|Основи |Взаємний |П5.Коефіцієнт видбиття. | |
|електроте|вплив між | | |
|хніки і |ланцюгами |В1.Причини, що створюють взаємній вплив між | |
|електроні|кабеля |ланцюгами зв’язку. | |
|ки |зв’язку. |В2.Еквівалентна схема електромагнітного впливу | |
| | |між ланцюгами. | |
| | |В3.Поняття про перехідне затухання. Перехідні | |
| | |затухання на ближньому, дальньоиу кінцях та | |
| | |захищеність ланцюгів від взаємного впливу. | |
| |Міри по |В4.Залежність перехідних затухань від частоти | |
| |зменшенню |та довжини впливового ланцюга, та ланцюга, що | |
| |взаємного |підкорен впливу. | |
| |впливу між|М1.Схрещування проводів, скручення | |
| |ланцюгами |струмопровідних жил, симетрування кабелів | |
| |ліній |зв’язку. | |
| |зв’язку. |М2.Захист від зовнішніх впливів і корозії. Види| |
| |Волоконноо|зовнішніх впливів. | |
| |птичних |М3. Норми на небезпечний та заважаючий вплив. | |
| |лінії |М4.Міри захисту від атмосферної електрики, | |
| |зв’язку. |ліній електропередачі, радіостанцій. Принцип | |
| | |дії блискавководів, розрядників і запобіжників.| |
| | | | |
| | |В1.Основні ореділення.Позитивні та негативні | |
| |Втрати і |якості волоконно-оптичних систем передачі. | |
| |дисперсія |В2.Устрій оптичних волокон. | |
| |в |В3.Умови розповсюдження оптичних променів. | |
| |оптичному |Ступеневі і градієнтні оптичні волокна. | |
| |кабелі. |В4.Конструкція оптичного кабеля. | |
|Вища | | | |
|математик| |В1. Причини, що приводять до втрат енергії | |
|а | |оптичних сигналів при розповсюдженні по | |
| | |оптичному волокні. | |
| | |В2.Складові втрат та формули розрахунку. | |
| |Основні |В3.Причини, що пріводять до дісперсії | |
| |параметри |В4.Модова, матеріальна, хвильоводна дисперсії. | |
| |волоконно-| | |
| |оптичних |В5.Закон складання складових дисперсії. | |
|Основи |систем |В6.Порівняння ступеневих, градієнтних, | |
|електроте|передачі. |Одномодових і багатомодових оптичних волокон. | |
|хніки і | | | |
|електроні| | | |
|ки | |О1. Функціональна схема волоконно-оптичної | |
| | |системи передачі. | |
| | |О2.Основні компоненти ВОСП: передавальні та | |
| |Розповсюдж|приймальні оптикоелектрічні модулі, роз’ємні | |
| |ення |оптичні з’єднання нероз’ємні оптичні з’єднання,| |
| |оптичних |лінійний регенератор. | |
| |сигналів в|О3.Енергетичний потенціал, довгина | |
| |оптичному |регенераційної дільниці. Діаграма енергетичного| |
| |волокні |потенціалу. | |
| | |О4.Довгина регенераційної ділянки. | |
| | |О5.Використання оптичних підсилювачів. | |
| |Апізотропн| | |
| |і | | |
| |середовища|Р1.Розповсюдженя оптичних променів в | |
| |і |ступеневому та градієнтному оптичному волокні.| |
| |компоненти|Направлені, оболонкові витікаючи промені. | |
| |ВОСП. |Р2.Довжина встановлення рівновагового стану | |
| | |мод. Ефект Гаоса-Хепхена. | |
| |Джерела | | |
| |оптичного | | |
| |випромінюв| | |
| |ання. | | |
| | |Явище апізотропії і його використання для | |
| | |побудови компанентів ВОСП: поляроїди, призми, | |
|Основи | |подільники проміней, фазообертачі, | |
|електроте| |відгалутувачі. | |
|хніки і | | | |
|електроні|16 | | |
|ки |Приймачі | | |
| |оптичного | | |
| |випромінюв|Використання ефекту випромінювання світла при | |
| |ання. |протіканні електричного струму скрізь | |
| | |напівпроводники. Світловипромінюючи діоди, | |
| | |суперлюмінісцентні діоди, лазерні діоди, | |
| |Проектуван|основні характеристики. | |
|Основи |ня |Передавальні опто-електронні модулі; склад, | |
|електроте|лінійних |призначення, основні параметри, крітерії | |
|хніки і |споруд |вибору. | |
|електроні|зв’язку. | | |
|ки | |3.1. | |
| | |Принцип дії напівпровідникових приймачів | |
| | |оптичного випромінювання. Основні | |
| | |характеристики фотоприймачів. p-i-n та лавинний| |
| | |фотодіоди. | |
| | |Приймальні оптикоелектронні модулі. Склад, | |
| | |види, основні характеристики. | |
| |Будівництв| | |
| |о і |3.1. Завдання на проектування. Технічний | |
| |експлуатац|проект. Робочі креслення. Вибір типу лінії, | |
| |ія |вибір траси, розміщення підсилюючих пунктів. | |
| |лінійних |Особливості побудови місцевих телефонних мереж.| |
| |споруд. |Вибір місця розміщення районної телефонної | |
| | |станції. Проектування магістральної кабельної | |
| | |мережі і каналізації МТМ. | |
| | |Техніко-економічні обгрунтування проекту. | |
| | | | |
| | | | |
| | |3.1.18 Органіщзація будівництва. Прокладання | |
| | |підземного кабеля. Прокладання кабеля в | |
| | |кабельної каналізації. Монтаж кабелів зв’язку. | |
| | |Устрій вводу кабельних ліній до станції. | |
| | |Організація експлуатаційного обслуговування | |
| | |ліній зв’язку. Технічне утримання лінійних | |
| | |споруд. Охорона кабельних ліній зв’язку. Ремонт| |
| | |і реконструкція. Електричні виміри. | |
| | | | |
|Шифр |Категорії, терміни, поняття |І мовні |Означення категорії, терміна, поняття |Джерело |
|Навчального |(українською, російскою та |позначення| | |
|елементу |англійською мовами) | | | |
|згідно | | | | |
|таблиці 2 | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|Е4, Е6 |Затухання в направляючій системі | |Число, що показує зменшення рівня сигналу на | |
| |Затухание в направляющей системе | |виході напрямляючої системи порівняно зі | |
| |Attenuation inguid system | |входом | |
| | | | | |
| |Хвильовий опір | | | |
| |Волновое сопротивление | | | |
| |Characteristic impedance | | | |
| | | | | |
| |Коефіцієнт затухання | | | |
| |Коэфициент затухания | | | |
| |Attenuation factor | | | |
| | | | | |
| |Коефіцієнт фази | | | |
| |Коэффициент фазы | | | |
| |Phase coefficient | | | |
| | | | | |
| |Перехідне затухання | | | |
| |Переходное затухание | | | |
| |Crosstalk attenuation | | | |
| | | | | |
| |Коефіцієнт відбиття | | | |
| |Коэффициент отражения | | | |
| |Reflection coefficient | | | |
| | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |
| | | | | |
| |Коефіцієнт заломлення | | | |
| |Коэффициент преломления | | | |
| |Refraction index | | | |
| | | | | |
| |Мода (тип хвилі) | | | |
| |Мода (тип волны) | | | |
| |Mode | | | |
| | | | | |
| |Дісперсія світла | | | |
| |Дисперсия света | | | |
| |Light Dispersion | | | |
| | | | | |
| |Енергетичний потенціал | | | |
| |Энергетический потенциал | | | |
| |Energy potential | | | |
| | | | | |
| |Волоконно-оптична система передачі | | | |
| |Волоконно-оптическая система | | | |
| |передачи | | | |
| |Fiber optical communication system | | | |
| | | | | |
| |Обслуговування та експлуатація | | | |
| |Обслуживание и єксплуатация | | | |
| |Maintance and operation | | | |


 


 

Как проводить эвристическую оценку
Как проводить эвристическую оценку Якоб Нильсен Эвристическая оценка это один из методов науки юзабилити, который служит для обнаружения проблем с юзабилити в дизайне пользовательского интерфейса, исправление которых ...

MacOS
Державний університет “Львівська політехніка” Кафедра ІСМ РЕФЕРАТ з курсу “Операційні системи КМ” на тему: “Mac OS Х, MacOS 9 і MacOS X Server” Виконала: Студентка гр. ІСМ-5М Шаховська...

Особенности конструктивного исполнения и функционального применения персональных ЭВМ
Содержание Введение ............................................................................ ............... стр. 2Теоретическая часть ...

Эффективное использование STL и шаблонов
Эффективное использование STL и шаблонов Сергей Сацкий Введение С помощью конечных автоматов (далее просто автомат) можно успешно решать обширный класс задач. Это обстоятельство подмечено давно, поэтому в...

Практика по созданию базы данных для гостиницы
2 Министерство образования и науки Украины Севастопольский государственный технический университет МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по вычислительной практике ...

Ответы на билеты по экзамену ВМС и СТК в МЭСИ
№1. Основные тенденции развития ЭВМ (состав и соотношение технических и программных средств, быстродействие, память, интеллектуальность) Существуют три глобальных области применения ЭВМ: 1. Автоматизация вычислений 2. Применение...

К вопросу определения понятия сетевых СМИ
К вопросу определения понятия сетевых СМИ Светлана Батманова Эволюция коммуникационных каналов последних десятилетий и появление новой, сетевой коммуникации существенно повлияли на систему средств массовой информации....

Протокол межсетевого взаимодействия IP
Протокол межсетевого взаимодействия IP Основу транспортных средств стека протоколов TCP/IP составляет протокол межсетевого взаимодействия - Internet Protocol (IP). К основным функциям протокола IP относятся: перенос...

Процессоры
Процессоры История развития История процессоров началась в 1979 году, когда фирма Intel выпустила первый микропроцессор i4004. Он имел разрядность данных 4 бита, способность адресовать 640 байт памяти, тактовую...

Линейное программирование: решение задач графическим способом
Министерство Образования Российской Федерации Тюменский Государственный Нефтегазовый Университет филиал в городе Ишиме Курсовая работа по программированию на тему: Линейное программирование: решение задач графическим...

Принципиальные отличия WIN95 от предыдущих версий. Достоинства и недостатки WIN95
WINDOWS 95 - дорога в Чикаго. На протяжении всего периода разработки и создания система Windows 95 была известна под кодовым названием Чикаго, и внушительный слайд на самых первых её презентациях изображал карту США, озаглавленную:...